Friday, July 13, 2007

“M’uneixen molts vincles emocionals i cinematogràfics amb la ciutat de Terrassa.”


(Albert Pons per a Diari Més Terrassa)


Más info sobre el cine de Carlos Atanes en

No comments: