Thursday, October 19, 2006

“Razgovor s Carlosom Atanesom – Politički korektan matrijarhat”

“Redatelj filma FAQ komentira političke implikacije filma i preispituje njegovu neizbježnu vezu s mračnim utopijama poput filmova 1984, Brazil, Farenheit 451 i Specijalni izvještaj, te govori o zamkama političke korektnosti i suvremenoj zombijevskoj Europi.

Gospodine Atanes, jednom ste elokventno izjavili sljedeće: “Protagonisti (takvih utopija) uvijek su suočeni s dvojnošću bijega od stvarnosti. Jedan način je vanjski, fizički, prostorni i geografski. Drugi je unutarnji, u kojem ih izjeda sumnja u zbilju u kojoj žive, razmišljanje o stupnju stvarnosti njihove zbilje…”. Smatrate li da ta dualnost postoji u suvremenome životu?

– Naravno da postoji u našem suvremenom životu, i zabavna industrija uspijeva potpuno upravljati obama modalitetima bijega, i vanjsk…”

(…)

READ MORE at ZAREZ.


More info about Carlos Atanes films at

No comments: